Opłata aktywacyjna BookingBMS na jedną lokację (zamek/klawiaturę)

37,00 

Jednostkowa opłata aktywacyjna dla licencji na aplikację kontrolną dla jednego urządzenia, zarządzającą infrastrukturą urządzeń kontroli dostępu w twojej firmie.

Kategoria:

Quantity based pricing table

Min Max Unit Price
1 9 37,00 
10 28 34,00 
29 And more. 29,00 

Opis

Opłata aktywacyjna to jednomiesięczny koszt wybranego pakietu na jeden punkt kontroli.

Aby zakupić licencję na cały obiekt / sieć należy wybrać odpowiednią ilość opłat aktywacyjnych stosowną do potrzeb klienta. Na przykład kupując system na 27 lockacji (np. pokoi) bramę wjazdową, główne wejście i drzwi do garażu należy wybrać 27+1+1+1 czyli łącznie 30 licencji.

Cena widoczna przy licencji w sklepie internetowym przedstawia wartość pojedynczej licencji na jeden punkt kontroli, system sklepowy automatycznie podczas przeliczania koszyka naliczy rabaty z tytułu pakietów ilościowych stosując stawkę za jedną sztukę licencji zgodną z ofertą pakietów prezentowanych na stronie internetowej co będzie widoczne w podsumowaniu.

System BookingBMS daje swoim nowym klientom możliwość bezkosztowego zapoznania się z funkcjami i działaniem poszczególnych elementów Panelu czy aplikacji w dowolnym okresie potrzebnym klientowi. W formularzu zamówienia należy w stosownym polu wpisać datę końcową oresu rozruchowego. System automatycznie zacznie naliczać cykliczne opłaty licencyjne zaczynając od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który następuje po miesiącu w którym kończy się okres rozruchowy.

Opłata aktywacyjna którą klient wnosi dokonując zamówienia stosownej ilości licencji rozliczana jest jako pierwsza opłata licencyjna za pierwszy miesiąc zgodnie z metodą przedstawioną powyżej.

Czyli, kupując licencję np. 17 maja na jedną lokację klient płaci w sklepie opłatę aktywacyjną w kwocie jednomiesięcznej opłaty cyklicznej, następnie w formularzu zamówienia wpisuje iż okres rozruchowy chce zakończyć 5 września, Skutkuje to aktywacją usługi oraz przekazaniem klientowi danych dostępowych. Klient w tym czasie może złożyć zamówienie na sprzęt, który zostanie mu dostarczony, skonfigurowany, zainstalowany zgodnie z osobnym zamówieniem na sprzęt /urządzenia / usługi dodatkowe. W tym czasie klient zapoznaje się z funkcjami systemu, szkoli pracowników etc…  Zgodnie z datą ustaloną w trakcie składania zamówienia okres testowy kończy się 5 września.Cały ten okres jest bezpłatny.  Zatem Pierwsza cykliczna opłata abonamentowa zostaje naliczona od dnia 1 października, a Opłacona podczas zakupu opłata aktywacyjna zostaje rozliczona na poczet pierwszej cyklicznej opłaty aktywacyjnej . Od następnego miesiąca, czyli listopada system generuje comiesięczne faktury za korzystanie z systemu, zgodnie z pakietem oraz ilością jednostkowych licencji wybranych przez klienta w trakcie finalizacji zamówienia w sklepie internetowym.

Metoda taka pozwala zautomatyzować system rejestracji klientów, dać czas na uruchomienie systemu oraz przyswojenie sobie metod pracy etc… Dzięki czemu bezpiecznie i bez zbędnego pośpiechu klienci mogą wdrożyć system w swoim biznesie.

 

 

Booking BMS jest unikalnym narzędziem pozwalającym zoptymalizować i zautomatyzować procesy wewnątrz twojego biznesu z jednoczesnym zachowaniem transparentności w działaniu. Licencja jednostkowa dotyczy jednej lokacji (pokoju/pomieszczenia/drzwi) koszt jednostkowy zostanie automatycznie przeliczony i dopasowany do oferty pakietów systemu BookingBMS.

Aby zakupić licencję na system w ilości potrzebnej klientowi, należy wybrać ilość sztuk jednostkowych (punktów kontroli dostępu/pokoi/zamków) a następnie dodać do koszyka. System automatycznie dopasuje cenę jednostkową.